logo1 (214 kB)
Żywa lekcja przyrody

W dniu 12.10.2015 r. grupa trzydziestu zainteresowanych uczniów z klas IV- VI z naszej szkoły pod opieką nauczyciela przyrody Katarzyny Suszek i przewodnika turystycznego Doroty Chyl wybrała się do Kazimierza Dolnego nad Wisłą w celu poszerzenia swych wiadomości z zakresu form ochrony przyrody w najbliższej okolicy. Wycieczkę swą zaczęli od wizyty w Oddziale Przyrodniczym Muzeum Nadwiślańskiego.

Oddział Przyrodniczy powstał w 1982 r. jako jeden z oddziałów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Jego główną siedzibę stanowi spichlerz zbożowy pochodzący z końca XVI wieku, w którym znajduje się sześć sal ekspozycyjnych. Muzeum gromadzi i opracowuje zbiory przyrodnicze z zakresu geologii, paleontologii, botaniki i zoologii, pochodzące głównie z terenu Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, liczące obecnie ponad 12 000 okazów. Stanowią one coraz pełniejszą dokumentację przyrodniczą tego terenu. Dostarczając wiedzy i pobudzając do refleksji, muzeum stara się wpływać na kształtowanie przyrodniczej świadomości społeczeństwa. Służą temu różnorodne stałe i czasowe ekspozycje oraz towarzyszące im wydawnictwa i zajęcia edukacyjne. Uczniowie obejrzeli ciekawą roślinność w ogródku botanicznym znajdującym się koło muzeum. Sfotografowali liczne okazy, które posłużyły później do wykonania prezentacji na temat roślin z Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Płyty z prezentacjami stanowią ważną. pomoc edukacyjną podczas nauczania przyrody.

Następnie uczniowie wysłuchali prelekcji przygotowanej przez pracownika muzeum która dotyczyła: form ochrony przyrody na Lubelszczyźnie, przyrody ożywionej i nieożywionej, ochronie czynnej w najbliższej okolicy (pomniki przyrody, rezerwaty, obszary Natura 2000). Prelegent szczegółowo omówił faunę i florę Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Atrakcją wizyty w tej placówce edukacyjnej były warsztaty plastyczne. Torba podróżnika. Na torbie wykonanej z ekologicznego materiału uczestnicy warsztatów namalowali farbami do tkanin wybrany przez siebie okaz rośliny lub zwierzęcia występującymi na terenie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Samodzielnie ozdobione torby otrzymali jako pamiątkę wizyty w muzeum. Torby podróżnika będą mogli wykorzystać w życiu codziennym podczas robienia zakupów.

Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie wystaw muzealnych. W swej ofercie wystawienniczej muzeum posiada cztery ekspozycje stałe:

  • • Kazimierski Park Krajobrazowy – prezentującą pokrótce poszczególne elementy środowiska przyrodniczego tego chronionego obszaru,
  • • W przełomowej dolinie środkowej Wisły – ukazującą w formie panoramy bogactwo przyrody jednego z najpiękniejszych odcinków tej ostatniej dużej dzikiej rzeki Europy,
  • • Tajemnice wymarłego świata – która stanowi próbę rekonstrukcji życia, jakie istniało na tym terenie przed 65 mln lat, w morzu okresu kredowego.
  • • W krainie wąwozów – na której można znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego i w jaki sposób w okolicach Kazimierza powstała najbardziej zagęszczona sieć wąwozów lessowych w Europie oraz poznać organizmy, dla których wąwozy stały się środowiskiem życia.

Najciekawszą wystawą okazała się dla uczniów wystawa czasowa Owad– przyjaciel czy wróg ? Innym zwiedzanym tego dnia muzeum było Muzeum Złotnictwa, gdzie uczniowie podziwiali kolekcję sztuki sakralnej oraz użytkowej. Spacerując po lessowych wąwozach Norowy i Korzeniowy Dół uczniowie wzięli udział w zajęciach „rozpoznawanie wybranych gatunków roślin” przy wykorzystaniu klucza i albumów z roślinnością. Okazało się, że takie zajęcia przyczyniają się do zapamiętywania nazw, umiejętności rozpoznawania roślin chronionych, trujących i ziół.

Wracając z Kazimierza uczestnicy żywej lekcji przyrody wyrażali zadowolenie z tej formy nauki i pytali o kolejną tego typu wyprawę.
2 (52 kB)  2 (52 kB)  2 (52 kB)  2 (52 kB)  2 (52 kB)
1 (40 kB)  1 (40 kB)  1 (40 kB)
1 (40 kB)  1 (40 kB)  1 (40 kB)
1 (40 kB)  1 (40 kB)  1 (40 kB)
1 (40 kB)  1 (40 kB)  1 (40 kB)
1 (40 kB)

Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli
© Szkoła Podstawowa 2001-2015