logo1 (214 kB)
.: Start :.
Dbam o bezpieczeństwo własne i bezpieczeństwo kolegów

„Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym” myśl K. Neumana bardzo trafnie oddaje rozumienie wartości jaką jest bezpieczeństwo.

Potrzeba bezpieczeństwa to jedna z najbardziej pierwotnych i najsilniej odczuwanych potrzeb psychicznych. Amerykański psycholog A. Maslow opisuje ją jako nieodłączny element podstawowej piramidy potrzeb ludzkich, usytuowanej zaraz po potrzebach fizjologicznych. Jej zaspokojenie jest warunkiem zdrowia fizycznego i psychicznego, efektywnego uczenia się, rozwoju, prawidłowego funkcjonowania i osiągania sukcesów w życiu. Zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa i zapewnienie bezpieczeństwa uczniom staje się jednym z wyzwań, przed jakimi staje współczesna szkoła. Problematyka ta jest wyraźnie podkreślana w wielu aktach prawa oświatowego zarówno rangi ustawy jak i rozporządzeń.

W bieżącym roku szkolnym w Szkole Podstawowej w Końskowoli zrealizowano wiele działań mających na celu rozwijanie u uczniów umiejętności bezpiecznych zachowań, unikania zagrożeń i przeciwdziałania im. Wpisują się one w realizację Gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego i Gminnego programu wspierania dziecka i rodziny.

Zrealizowane przedsięwzięcie wychowawczo-profilaktyczne, którego koordynatorkami były pedagog szkolny E. Janeczek i nauczyciel matematyki I. Bochniak „Dbam o bezpieczeństwo własne i innych” to nie tylko dzielenie się z uczniami wiedzą na temat bezpiecznych zachowań. To przede wszystkim angażowanie uczniów i ich czynne uczestnictwo w realizacji poszczególnych zadań. Dzieci wraz z wychowawcami opracowywały i prezentowały scenki profilaktyczne „Unikajmy zagrożeń”, uczestniczyły w warsztatach profilaktycznych z psychologiem MONAR-u, pisały listy do kolegów i opowiadania o tematyce związanej z bezpieczeństwem, recytowały wiersze o tej tematyce, przyswajały informacje jak bezpiecznie korzystać z internetu, oglądały spektakle profilaktyczne i dyskutowały na ich temat, uczestniczyły w spotkaniach wychowawczych z wychowawcami i pedagogiem szkolnym. Była także oferta dla rodziców – spotkanie z psychologiem „Uzależnienia, zagrożenia w sieci”.

Wszystkie działania podsumowane zostały konkursem, który sprawdzał zdobytą przez uczniów wiedzę na temat bezpieczeństwa. Prowadziła go p. I. Bochniak. Wzięły w nim udział drużyny z klas IV – VI. Rywalizacja była dość ostra, ale fair play. Wśród konkurencji były między innymi: rozpoznawanie znaków bezpieczeństwa, układanie haseł, rozwiązywanie krzyżówki, wykonywanie plakatów, z których powstały gazetki na szkolnym korytarzu, udzielanie pierwszej pomocy. Jury w składzie: p. E. Janeczek, p. T. Goławska, p. M. Czarnowska przyznało ex aequo I miejsce klasom V a, V b, IV b, drugie ex aequo klasom IV a i VI b oraz III miejsce klasie VI a. Wszystkie drużyny zasłużenie znalazły się na podium. Taka forma profilaktyki szkolnej bardzo angażuje uczniów zarówno emocjonalnie jak i poznawczo.

Elżbieta Janeczek

Izabela Bochniak

Galeria foto

bezp_1 (45 kB)     bezp_1 (45 kB)   bezp_1 (45 kB)   bezp_1 (45 kB)   bezp_1 (45 kB)  

kliknij na foto aby powiększyć


Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli - Szkoła Podstawowa
© Grzegorz Próchniak 2001-2010