[Rozmiar: 91270 bajtów]
.: Szkoła Podstawowa :.
Aby pamięć o nich była wciąż żywa…

[Rozmiar: 577700 bajtów]

W 2010 r. podjęto szereg działań zmierzających do upamiętnienia ofiar Zbrodni Katyńskiej. Jedną ze szczególnych inicjatyw było sadzenie tzw. ,,Katyńskich Dębów Pamięci” przez młodzież szkolną i organizacje społeczne w powiązaniu z Rodzinami Katyńskimi. Ideą programu Katyń…ocalić od zapomnienia jest, aby dla każdej z ofiar posadzić Dąb Pamięci. Akcja nasadzeń tych drzew jest w dalszym ciągu kontynuowana. W tym roku jedną z placówek edukacyjnych biorących udział w programie Katyń… ocalić od zapomnienia jest Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli. Reprezentujące ją grono pedagogiczne i uczniowie, poprzez sadzenie dębów, chcą upamiętnić ofiary 1940 r. związane z gminą Końskowola. Spośród odnalezionych i związanych z nią 8 osób (3 oficerów rezerwy i 5 policjantów) 3 z nich posiada już Dąb Pamięci (ppor. piech. rez. Feliks Czarnecki, st. post. Jan Gogacz, st. przod. Jan Sadurski). Pozostali, dzięki podjętym przez tę szkołę działaniom zostaną upamiętnieni w dniu 8 kwietnia 2011 r.

W tym miejscu warto przybliżyć na ile jest to możliwe, wobec trudno dostępnych materiałów źródłowych przerwane życiorysy tych, którzy na ołtarzu Ojczyzny położyli największą ofiarę – własne życie.

ppor. piech. rez. Feliks Czarnecki – ur. 13 marca 1909 r. w Rudach, syn Wawrzyńca i Franciszki z Ćwikłów. Po ukończeniu szkoły powszechnej 1 września 1919 r. rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum im. ks. Adama Jerzego Czartoryskiego w Pu-ławach. Po zdaniu egzaminu maturalnego w kwietniu 1929 r. podjął pracę w Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Lublinie. 12 września 1932 r. rozpoczął służbę wojskową, w trakcie której ukończył (w stopniu kpr. pchor.) Dywizyjny Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty w 15. Pułku Piechoty „Wilków” z Dęblina (15 lipca 1933 r.). Po przejściu do rezerwy powrócił do wcześniejszej pracy. W październiku 1933 r. rozpoczął studia na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które ukończył w 1938 r. W latach 1934–1935 był dwu-krotnie powoływany na wojskowe ćwiczenia rezerwy, po których odbyciu 21 listopada 1936 r. otrzymał nominację na ppor. rezerwy ze starszeństwem od 1 stycznia 1936 r. W 1938 r. awansował w miejscu pracy na stanowisko referendarza. Był przydzielony do 44. Pułku Piechoty Strzelców Legii Amerykańskiej w Równem. Pod koniec sierpnia 1939 r. został zmobilizowany do Ośrodka Zapasowego tego pułku. Był kawalerem. Został zamordowany w Katyniu.

ppor. rez. Stanisław Konstanty Jabłoński – ur. 22 stycznia 1910 r. w Końskowoli, syn Czesława i Janiny z Niedźwiedzickich. Mianowany ppor. rezerwy 1 stycznia 1937 r. Został zamordowany w Katyniu. ppor. sap. rez. Bronisław Sułek – ur. 5 kwietnia 1904 r. w Pożogu, syn Jana i Marianny z Komstów. Absolwent Państwowego Gimnazjum im. ks. Adama Jerzego Czartoryskiego w Puławach (1928). Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Saperów w Modlinie (1929) i otrzymał przydział do 2. Batalionu Saperów Kaniowskich z Puław. Pracował w Urzędzie Skarbowym w Zamościu. Mianowany ppor. rezerwy 1 stycznia 1933 r. W 1939 r. został zmobilizowany do powyższej formacji przeorganizowanej 20 sierpnia 1939 r. na 2. Pułk Saperów Kaniowskich. Został zamordowany w Katyniu.

st. post. Jan Gogacz – ur. 31 sierpnia 1889 r. w Oleksowie koło Gniewoszowa, syn Piotra i Marcjanny (Marianny) z Latosów. Uczestnik I wojny światowej w szeregach armii rosyjskiej. W trakcie działań wojennych dostał się do niewoli niemieckiej. Po powrocie do kraju wstąpił w 1919 r. do Wojskowej Straży Kolejowej i został skierowany na stację kolejową Pożóg w celu ochrony tzw. mijanki. Był zakwaterowany w Pożogu u rodziny przyszłej żony. 31 sierpnia 1919 r. zawarł związek małżeński z Pauliną Gawrońską. Po ślubie wraz z małżonką zamieszkał w Końskowoli. W 1921 r. przeszedł do Policji Państwowej i został skierowany na Posterunek Policji Państwowej w miejscowości Ostki-Podleśce (powiat sarneński). W 1924 r. został przeniesiony na Posterunek Policji Państwowej w Krępcu (powiat lubelski), skąd z dniem 16 lutego 1926 r. został oddelegowany do Komendy Powiatowej Policji Państwowej w Lublinie. Po trzech miesiącach powrócił na posterunek w Krępcu, gdzie służył do końca lat 20. XX w. Został następnie przeniesiony na Posterunek Policji Państwowej w Werbkowicach (powiat hrubieszowski), gdzie pełnił służbę do września 1939 r. 1 marca 1936 r. awansował na st. post. Po 17 września 1939 r. dostał się we Włodzimierzu Wołyńskim do niewoli sowieckiej. Został skierowany do obozu jenieckiego w Szepietówce, a następnie przeniesiony do obozu w Ostaszkowie. Miał córkę Janinę oraz synów Aleksandra i Mariana. Był odznaczony: Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości. Został zamordowany w Kalininie (obecnie Twer).

st. post. Stanisław Noceń – ur. 8 maja 1899 r. w Młynkach, syn Juliana i Anny. Przez wiele lat pełnił służbę w policji województwa lubelskiego. We wrześniu 1939 r. pracował w powiecie puławskim na Posterunku Policji Państwowej w Godowie. Został zamordowany w Kalininie (obecnie Twer).

st. przod. Jan Sadurski – ur. 1896 r. w Końskowoli, syn Jana i Marianny. We wrześniu 1939 r. był komendantem Posterunku Policji Państwowej w Horodnie (powiat stoliński). Był odznaczony: Medalem Pamiątkowym Za Wojnę 1918–1921, Medalem Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości. Został zamordowany w Kalininie (obecnie Twer).

przod. Szymon Sułek – ur. 15 lutego 1898 r. w Końskowoli, syn Jana i Małgorzaty. 1 maja 1932 r. awansował do stopnia st. post. Po ukończeniu Normalnej Szkoły Fachowej dla Szeregowych Policji Państwowej w Mostach Wielkich i kursu dla kandydatów posterunków w Szkole Oficerskiej Policji Państwowej w Warszawie otrzymał 28 kwietnia 1933 r. nominację na przod. Do 6 czerwca 1939 r. był komendantem Posterunku Policji Państwowej w Żyrmunach (powiat lidzki), skąd został przeniesiony do Komisariatu Policji Państwowej w Nowogródku. We wrześniu 1939 r. pełnił służbę na Posterunku Policji Państwowej w Horodecznie (powiat nowogródzki). Po dostaniu się do niewoli był internowany na Litwie do grudnia 1939 r. Został zamordowany w Kalininie (obecnie Twer).

post. Ignacy Sykut – ur. w 1902 r. w Skowieszynie, syn Adama i Franciszki. 16 kwietnia 1930 r. rozpoczął służbę w policji. Co najmniej od 1936 r. pełnił ją w województwie wołyńskim, a następnie w powiecie zdołbunowskim i na Posterunku Policji Państwowej w Zdołbunowie. Był odznaczony Brązowym Medalem za Długo-letnią Służbę. Został zamordowany w Kalininie (obecnie Twer).

Zbigniew Kiełb Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta POK ,,Dom Chemika”

Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli - Szkoła Podstawowa
© Grzegorz Próchniak 2001-2010