[Rozmiar: 91270 bajtów]
Strefa Rodzica

Zapisy dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016 !!

Zapisu dziecka do klasy pierwszej można dokonać w sekretariacie Gimnazjum w dniach
02 marca – 15 kwietnia 2015 roku w godzinach 7:00 – 15:00.

W tym celu należy złożyć odpowiednie dokumenty:

 • a) dzieci z obwodu szkoły – zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej (stanowiące załącznik Nr 1 do procedury postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Końskowoli).

Zgłoszenie jest równoznaczne z przyjęciem kandydata do szkoły.

 • b) dzieci spoza obwodu szkoły:
 • • wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (załącznik Nr 2)
 • • oświadczenie potwierdzające spełnianie kryteriów (załącznik Nr 3)

Dokumenty można pobrać w sekretariacie gimnazjum oraz samodzielnie pobrać pliki zamieszczone poniżej i złożyć w sekretariacie

Złożenie w terminie w/w dokumentów skutkuje wszczęciem postępowania rekrutacyjnego zgodnie
z „Procedurą postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Końskowoli”.
 • Procedura postępowania rekrutacyjnego do klasy I pdf (1 kB)
 • Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej pdf (1 kB)
 • Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej pdf (1 kB)
 • Oświadczenie pdf (1 kB)
 • Oświadczenie woli pdf (1 kB)
 • Informacje dodatkowe do zgłoszenia lub wniosku do klasy I pdf (1 kB)
 • Zasady podziału dzieci na poszczególne oddziały klasy I pdf (1 kB)
 •  


Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli - Szkoła Podstawowa
© Grzegorz Próchniak 2001-2010