[Rozmiar: 91270 bajtów]
.: Szkoła Podstawowa :.
„TAK tolerancji – NIE przemocy”

4. IV. 2011r. w Szkole Podstawowej w Końskowoli odbyło się podsumowanie działań prowadzonych w ramach projektu wychowawczo-profilaktycznego „TAK tolerancji – NIE przemocy”. Przedsięwzięcie miało na celu kształtowanie wśród społeczności szkolnej postaw tolerancji i akceptacji. W czasie trwania projektu, w realizację którego włączyły się wszystkie klasy, uczniowie zdobyli wiedzę nie tylko na temat zasad tolerancji, ale także skutków jej braku oraz granic zachowań, których nie powinni akceptować.

Konkurs będący podsumowaniem kilkumiesięcznej pracy wychowawczej polegającej na przygotowaniu audycji wygłaszanych przez radiowęzeł, lekcji wychowawczych, prac plastycznych, scenek tematycznych odbył się w sali gimnastycznej. Wszystkie prezentowane konkurencje wzbudzały duże zainteresowanie widowni, ale największe emocje wywołały przygotowane przez uczniów klas IV-VI scenki oraz konkurs recytatorski, w którym wzięły udział dzieci z klas I-III.

Jury w składzie p. dyrektor A. Saj (przewodnicząca), p. T. Goławska, p. E. Długosz I miejsce wśród klas IV-VI przyznało klasie Vb, II miejsce zajęły klasy Va i VIb. Wśród recytatorów natomiast I miejsce zajęła Zuzanna Kozak kl.IIIb, II Paulina Szymajda kl.IIIa, III Sandra Sumorek kl.lIa. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Całe przedsięwzięcie opracowały i czuwały nad jego realizacją panie: I.Bochniak, E. Długosz, M.Dębek.

[Rozmiar: 12392 bajtów] [Rozmiar: 12392 bajtów] [Rozmiar: 12392 bajtów] [Rozmiar: 12392 bajtów] [Rozmiar: 12392 bajtów]

[Rozmiar: 12392 bajtów] [Rozmiar: 12392 bajtów] [Rozmiar: 12392 bajtów] [Rozmiar: 12392 bajtów] [Rozmiar: 12392 bajtów]

kliknij na foto aby powiększyć


Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli - Szkoła Podstawowa
© Grzegorz Próchniak 2001-2011